Gegevens verwerking

NetBoss kan de door de bezoeker van deze website ingevulde gegevens opnemen in haar klanten en relatiebestand.

Deze website wordt gehost in Nederland en is voorzien van een beveiligde verbinding.

NetBoss B.V. slaat gegevens van klanten en relaties op in e-mail berichten en systemen, support- en documentensystemen en in het relatie- en klantenbestand.

Deze gegevens worden opgeslagen en hebben tot doel om snel in contact te komen met de juiste personen en organisaties voor het doen van aanbiedingen, aanleveren van informatie en het kunnen leveren van ondersteuning op producten en diensten.

Afhankelijk van de behoeften en aangegane verplichtingen kunnen gegevens tussen deze disciplines en systemen worden uitgewisseld.

NetBoss B.V. zal niet meer gegevens verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van haar taken en werkzaamheden.

Persoonsgegevens in e-mailberichten worden beschouwd als een uitwisseling van die gegevens op basis van wederzijdse instemming.

Indien verwijzing naar een zakelijk sociaal netwerk voor het benaderen en achterhalen van de contactgegevens heeft plaatsgevonden worden de aldaar aangetroffen gegevens eveneens beschouwd als zijnde op basis van wederzijdse instemming.

In documentsystemen worden die persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn voor de status van de desbetreffende documenten. Denk aan offertes, overeenkomsten en andere aanbiedingen. Deze gegeven worden bewaard zolang de relatie voortduurt. Na beëindiging worden de stukken zolang bewaard als juridisch of wettelijk noodzakelijk of voorgeschreven is.

In support systemen worden de bedrijfsgegevens en contactpersonen vastgelegd om te kunnen bepalen wie er om ondersteuning heeft gevraagd. Een contactpersoon krijgt per e-mail een uitnodiging voor de support omgevingen. Na validatie door de contactpersoon kan deze zelf de gegevens in de systemen aanpassen. Een verzoek aan NetBoss B.V. voor het doorvoeren van wijzigingen kan per e-mail worden gedaan.
Periodiek zullen de support systemen worden opgeschoond. De periode wordt bepaald door de lopende contracten en het type product of dienst.

Persoonsgegevens in het relatie- en klantenbestand kunnen met leveranciers op beperkte schaal worden gedeeld indien daar een vereiste vanuit de leverancier wordt gevraagd ten behoeve van het beschikbaar stellen van informatie, prijzen, producten en diensten.

Persoonsgegevens in het relatie- en klantenbestand worden voor die periode bewaard die noodzakelijk is om de relatie of klant te kunnen voorzien van de juiste informatie omtrent de producten en diensten.

De NetBoss B.V. medewerkers zullen die middelen inzetten, die beschikbaar zijn en op de diverse omgevingen, ter voorkoming van ongewenste gegevens verspreiding. Er wordt gekeken naar de stand der techniek en welke mogelijkheden de desbetreffende systemen kunnen bieden om extra beveiligingslagen op toegangsgebied te kunnen faciliteren zonder de eindgebruiker te frustreren met een praktisch onwerkbare situatie.

Deze middelen inzet wordt elke 6 maanden getoetst op actualiteit en eventuele bijstelling of aanscherping van maatregelen.