• darkblurbg

If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable - Seneca


Waar begin je om te onderzoeken waarom een mobiele omgeving niet optimaal werkt voor de gebruikers?

Hoe zorg je voor tevreden gebruikers en houd je gelijktijdig ‘grip’ op de omgeving op punten als beheer, beveiliging, flexibiliteit, toekomstvastheid en dataverbruik?

Waarschijnlijk heb je al geïnvesteerd in zaken als mobiele apparaten, SIM kaarten, applicaties, Wifi, training, etc. Dit zijn allemaal logische onderdelen van de hele ‘mobiel werken keten’. Alleen zijn deze onderdelen vanuit de leveranciers nog niet afgestemd om naadloos samen te werken. En daar zit nu juist de uitdaging. Maar hoe realiseer je dit?

Wanneer je mobiele omgevingen plat slaat dan kom je op de punten hieronder uit, waarover keuzes gemaakt moeten worden. Het is onze taak om voor jou die keuzes inzichtelijk te maken. Dit doen we op basis van ervaring, input van klanten en door simpelweg te testen.

Een bewezen methode om tot de juiste inzichten en keuzes te komen voor jouw specifieke organisatie is door een workshop te organiseren. Meer informatie hierover tref je hier.